Запобігання булінгу

Правила поведінки в закладі освіти

Загальні положення

Згідно з ст.53 закону України Про освіту здобувачі освіти зобов’язані:

      виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

      поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

      відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

      дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);

      повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

       Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

      Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

2. Загальні правила поведінки здобувачів освіти в закладі.

2.1 Правила поведінки учнів у школі базуються на законах України, постановах Міністерства освіти і науки України та органів місцевого самоврядування, Статуті школи.

2.2 У випадку порушень Правил до учнів можуть бути вжиті такі стягнення:

- усне зауваження;

- запис зауваження в щоденник;

- виклик учня самого або з батьками на засідання Ради профілактики правопорушень;

- відшкодування завданої учнем шкоди його батьками.

2.3  Учень приходить  до школи за 10-15 хвилин до початку занять, чистий і охайний, у шкільній формі. При собі повинен мати змінне взуття. У школі дотримуються правил ввічливості, знімає в роздягальні верхній одяг, змінюють взуття і прямують до місця проведення уроку.

2.4 Заборонено перебувати у класних приміщеннях у верхньому одязі.

2.5  Забороняється приносити до школи та на її територію з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, вибухові або вогненебезпечні предмети і речовини; спиртні напої, наркотики, інші психотропні речовини та отрути, газові балончики.

2.6 Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.

2.7  Не дозволяється без дозволу вчителів йти зі школи і з її території під час освітнього процесу. У разі пропуску занять учень повинен надати класному керівнику довідку від лікаря або письмове пояснення від батьків (або особи, яка їх заміняє) про причину відсутності на заняттях.

2.8  Учень зобов’язаний мати  необхідні навчальні приладдя: книги, зошити, щоденник, а також виконані  домашні завданням з предметів згідно з розкладом уроків.

2.9 Учні повинні  охайно вести щоденник і  давати його вчителю без будь-яких заперечень.

2.10 Учень має бути ввічливим  у спілкуванні з учителями, працівниками школи, батьками інших учнів, з іншими здобувачами освіти .

2.11 Учень школи проявляє повагу до старших, піклується про молодших. Учні й педагоги звертаються один до одного шанобливо. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші школярі – молодшим, хлопчики – дівчаткам.

2.12  Поза школою учні поводяться скрізь і всюди так, щоб не осоромити свою честь та гідність, не заплямувати добре ім’я школи.

2.13 Учні повинні дбайливо ставитися до шкільного майна і речей, що належать вчителям та іншим учням. Забороняється брати без дозволу чужі речі. Учні бережуть майно школи, надають посильну допомогу в його ремонті, а у разі пошкодження батьки учня зобов’язані відшкодувати збитки.

2.14 Фізична конфронтація, залякування і знущання у стосунках з іншими учнями є неприпустимими формами поведінки.

3. Поведінка на заняттях

3.1. До початку уроку учень повинен: прибути до кабінету до дзвінка, з дозволу вчителя увійти до класу і підготуватися до уроку.

3.2 Заборонено запізнюватися на уроки без поважних причин.

3.3 У випадку вимушеного запізнення на урок постукати у двері кабінету, зайти, привітатися з вчителем, вибачитися за спізнення і попросити дозволу сісти на місце.

3.4 Забороняється виходити з класу без дозволу вчителя.

3.5 Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен піднести руку і попросити дозволу  у вчителя.

3.6 Заборонено перебувати у класних приміщеннях у верхньому одязі.

3.7 При вході педагога  у клас учні встають на знак вітання, сідають після того, як учитель відповість на вітання і дозволить сісти. Так само учні вітають будь-якого дорослого, що увійшов до класу під час занять.

3.8 Впродовж уроку:

- не можна відволікатися самому і відволікати інших сторонніми розмовами, іграми та іншими справами,що не передбачені планом проведення заняття;

- не можна підводитися без дозволу учителя, якщо не були обговорені з учнями правила;

- не можна вживати їжу, жувати жуйку;

- забороняється користуватися мобільними телефонами та іншими гаджетами, якщо це не передбачено вчителем для виконання освітньої мети.

3.9 Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків так і після їх закінчення.

3.10 Якщо учень хоче поставити запитання вчителю або відповісти на фронтальне запитання вчителя, він піднімає руку.

3.11 Під час уроку учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.

3.12 Учень має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних суперечливих і неоднозначних питань.

3.13 Закінчення уроку відбувається за відповідного рішення учителя.

4. Поведінка до початку, на перервах і після закінчення занять

4.1. Під час перерви учні зобов’язані:
- виконувати обов’язки чергового учня класу;
- рухаючись коридорами, сходами, триматися правої сторони;
- підкорятися вимогам працівників школи, черговим учням;
- допомагати підготувати клас на прохання вчителя до наступного уроку.

4.2 Під час перерви учні можуть вільно спілкуватися, грати у спокійні ігри, гуляти на свіжому повітрі під наглядом чергового вчителя.

4.3 Під час перерв учням забороняється:
- бігати сходами, коридорами та в класних приміщеннях, кататися на перилах, поблизу вікон і в інших місцях, не пристосованих для ігор;
- штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу для вирішення будь-якої проблеми;                                                                            

-  грати у м’яча у приміщеннях не пристосованих для цього;

-конфліктувати між собою та зі сторонніми людьми, з’ясовувати стосунки за допомогою сили, битися;
- вживати непристойні вирази і жести на адресу будь-яких осіб, шуміти, заважати відпочивати іншим;
- палити в будівлі і на території школи.

4.4 Категорично заборонено самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях чи виглядати у відкриті вікна.

4.5 Забороняється перебувати у приміщенні їдальні у верхньому одязі.

4.6  Після закінчення занять учень повинен одягнути верхній одяг і покинути приміщення школи, дотримуючись правил безпечної поведінки.

Учні не мають права знаходитися в приміщенні школи після закінчення освітнього процесу  без дозволу працівників школи.

Наказ_Протидія булінгу в НВК №1

 Рівненський навчально-виховний комплекс №1

Рівненської міської ради

НАКАЗ 

22.02.2019 р.                                м. Рівне                                    № 25 -осн.

Про протидію булінгу (цькуванню)

в Рівненському НВК №1

          На виконання наказу управління освіти від 18.02.2019 року № 83-осн. «Про протидію булінгу(цькування) в закладах освіти м.Рівного» Законів України «Про охорону дитинства» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу», листа Міністерства освіти і науки України від 29.01.2019 №1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу(цькуванню)» від 18 грудня 2018 року № 2657-VIII, у зв’язку зі зростанням випадків конфліктних ситуацій у закладах загальної середньої освіти міста Рівного та з метою попередження жорстокого поводження по відношенню до дітей,  насилля та булінгу

НАКАЗУЮ:

1. Призначити Волинську Н.П., практичного психолога, відповідальною особою за здійсненням контролю за виконанням заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в навчально-виховному комплексі.

2. Затвердити план заходів щодо профілактики булінгу.

3. Працівникам закладу :

3.1. Опрацювати та неухильно дотримуватися Конвенції ООН про права дитини, Законів України «Про охорону дитинства», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу», спільного наказу Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 19.08.2014 року № 564/863/945/577 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення» та підвищувати рівень персональної відповідальності педагогічного колективу за дотриманням даного законодавства.                                   До 10.03.2019                                                        

3.2.         Повідомляти директора НВК, в разі виявлення випадків жорстокого поводження по відношенню до дітей, та вживати конкретні заходи щодо їх попередження та недопущення в учнівському  та дитячому середовищі.

4. Діловоду Грицевич С.М. до 18.03.2019:

4.1.         Оприлюднити на веб-сайті закладу, на дошках оголошень в групах, класах та при проведенні інструктажів для всіх працівників закладу освіти: правил поведінки здобувачів освіти в закладі освіти; плану заходів закладу освіти, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню); процедури подання учасниками освітнього процесу заяв про випадки булінгу (цькуванню) в закладі освіти (форма заяви, примірний зміст, терміни та процедуру розгляду відповідно до законодавства тощо); порядку реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).

4.2.         Включити до посадових інструкцій педагогічних працівників перелік обов’язків щодо проведення роботи, спрямованої на запобігання і протидію домашньому насильству та булінгу.

5. Учителям та вихователям:

5.1.         Не допускати будь-які прояви глузування, насилля, цькування і просто не толерантне ставлення у класі, групі  однолітків один до одного.

5.2.         Проводити виховні години з теми «булінг» за участю практичного психолога. За згодою залучати шкільних офіцерів поліції, фахівців з питань захисту прав дітей.

6. Практичному психологу:

6.1.         Керуватися Методичними рекомендаціями щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей (додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 28.10.2014 року № 1/9-557) у випадках виникнення підозри щодо жорстокого поводження з дитиною або в разі реальної загрози його вчинення  вдома, з боку однолітків, працівників закладу освіти або інших осіб.

6.2.         Проводити роботу в напрямку вдосконалення психолого-педагогічної компетентності та підвищення рівня психологічної культури вчителів та батьків для здійснення ефективної взаємодії дорослих з дітьми, побудованої на засадах довіри.

6.3.         Спрямувати інформаційно-просвітницьку роботу серед дітей та учнів на формування стандартів позитивної поведінки та недопущення проявів  булінгу.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор НВК №1                                                                                 Г.В.Патій

Правила поведінки для дітей, батьків, педагогів

Правила для батьків дітей дошкільних груп

 1. Батьки дотримуються режиму роботи закладу. Приводять дітей з 7.00 до 8.10 год. Забирають дітей з 17.00 до 19.00 год.
 2. Батьки, прийшовши в НВК ,  вітаються з усіма учасниками освітнього процесу та вчать цього дітей.
 3. Чоловіки та хлопчики, зайшовши в коридор, знімають шапки, висловлюючи цим повагу до учасників освітнього процесу.
 4. Батьки адекватно реагують на зауваження вчителів, вихователів та працівників закладу.
 5. При вході батьки чистять взуття та вчать цього дітей. Якщо на вулиці брудно, одягають бахіли.
 6. Під час роздягання, вчать дітей акуратно складати одяг у шафі та спокійно розмовляти.
 7. Забезпечують дітей зручним одягом та взуттям відповідно до сезону та погодніх умов.
 8. Забезпечують дітей  шкільною, спортивною формою для занять з фізкультури в спортивній залі ( футболка, шорти, носочки, колір визначають в кожній групі, класі  індивідуально). Форма повинна бути підписана і зберігатися в окремому пакеті.
 9. Якщо заняття з фізкультури проводяться на свіжому повітрі, батьки забезпечують дітям спортивну форму (теплий костюм, легка куртка, спортивне взуття).
 10. Спортивну форму в міру потреби та в  кінці тижня перуть.
 11. Батьки забезпечують дітей необхідними матеріалами для організації освітнього процесу.
 12.  Батьки зобов’язані повідомляти вихователів, вчителів про причину відсутності дитини до 8.15 год щодня.
 13.  Батьки зобов’язані повідомляти вихователів, медсестру про можливі проблеми з станом здоров’я дитини та процедурою надання першої медичної допомоги.
 14. Батьки зобов’язані приводити дитину в заклад охайною (вмитою; в чистому нижньому та верхньому одязі; в чистому,  зручному, з супінаторами  взутті; з акуратною зачіскою; коротко підрізаними нігтями на руках і ногах; з носовичком. Для дітей раннього віку має бути змінний одяг).
 15. Батьки зобов’язані відвідувати та бути активними учасниками заходів, які проводяться в закладі.
 16.  Батьки вчать дітей поводитися в суспільних місцях, дотримуватися правил поведінки в закладі, культури харчування, з повагою відноситися до дорослих та однолітків.
 17. Батьки несуть відповідальність за поведінку своїх дітей.  

Погоджено                                                                                                       Затверджено

Педрада від 18.03.2019                                                             директор                     Г.В.Патій

протокол №3                                                                                                              19.03.2019 

Правила для дітей дошкільних груп

Діти повинні:

1. Дотримуватися морально-етичних норм поведінки

 ( вітатися та прощатися, чемно звертатися з проханням та дякувати за послугу, дружньо гратися та домовлятися з іншими дітками, ділитися іграшками).

2. Слухатися дорослих. Дотримуватися режиму дня.

3. Користуватися індивідуальними речами.

4. Прибирати після заняття матеріали, після гри – іграшки.

Дітям заборонено:

1. Виходити за територію закладу.

2. Брати чужі речі.

3. Користуватися мобільними телефонами.

4. Приносити в заклад небезпечні для життя та здоров’я предмети; без потреби -  іграшки.

5. Розкидати сміття в групі та на території закладу.

 

Погоджено педагогічною радою                                                                         Затверджено

Протокол № 3 від 18.03.2019                                                             Директор        Г.В.Патій

                                                                                                                               19.03.2019 

Правила для  працівників закладу

 1. Дотримуватися  графіків роботи.
 2. Дотримуватися посадової інструкції та вчасно виконувати накази та розпорядження керівника закладу.
 3. Приймати участь в заходах, що проводяться в закладі.
 4. Вітатися з усіма учасниками освітнього процесу.
 5. Зовнішній вигляд працівників має відповідати етичним нормам.
 6. Дотримуватися культури мовлення у навчальному закладі та поза межами.
 7. Повідомляти адміністрацію про прояви булінгу.

Заборонено:

 1. Без потреби відлучатися з робочого місця.
 2. Залишати дітей самих без догляду.
 3. Вживати алкогольні напої та палити в приміщенні та на території закладу.
0396142
Сьогодні
Вчора
За тиждень
Попередній тиждень
За місяць
Попередній місяць
Загальна
369
401
770
392635
2455
10885
396142

Ваш IP: 18.207.250.80
Дата: 2020-07-06 23:14:08
Счетчик joomla
МОН України
Управління освіти
Інфо-центр
Освіта Рівненщини
Сайт педагогів-виховників
МОН України
Реєстрація в ДНЗ
Національна дитяча гаряча лінія