ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ за 9 місяців 2018р.

 

ЗВІТ  
ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ НАДХОДЖЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (ФОРМА №4-3-М)
за 9 місяців 2018р.  
Установа Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради НВК №1 Ошибка:509   Ошибка:509
Територія м.Рівне вул.Соборна,30 Ошибка:509   Ошибка:509
Ошибка:509 Орган місцевого самоврядування Ошибка:509   Ошибка:509
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету   350 Міністерство фінансів        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету     Ошибка:509  
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів   6 Ошибка:509  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)   0611020 Надання загальї середньої освіти загальноосвітнім навчальними навчальними закладами ( в т.ч.школою -дитячим садком, інтернатом при школі)спеціальними школами ,ліцеями, гімназіями,колегіуми  
Періодичність: місячна, квартальна, річна                          
Одиниця виміру: грн, коп.                          
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено
на звітний рік
Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Перера-ховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Фактичні за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Видатки та надання кредитів - усього Х 010 83 000,00 83 000,00 - - - 81 561,61 81 561,61 - - - -
у тому числі:                          
Поточні видатки 2000 020 - - - - - - - - - - -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 - - - - - - - - - - -
Оплата праці 2110 040 - - - - - - - - - - -
Заробітна плата 2111 050 - - - - - - - - - - -
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 - - - - - - - - - - -
Використання товарів і послуг 2200 080 - - - - - - - - - - -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 - - - - - - - - - - -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - - - - - - - - - -
Продукти харчування 2230 110 - - - - - - - - - - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 - - - - - - - - - - -
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - - - - - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 - - - - - - - - - - -
Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - - - - - - -
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 - - - - - - - - - - -
Оплата електроенергії 2273 180 - - - - - - - - - - -
Оплата природного газу 2274 190 - - - - - - - - - - -
Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - - - - - - -
Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - - - - - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - - - - - - - - - - -
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 - - - - - - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 - - - - - - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 - - - - - - - - - - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - - - - - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - - - - - - -
Стипендії 2720 340 - - - - - - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - - - - - - -
Капітальні видатки 3000 370 83 000,00 - - - - 81 561,61 81 561,61 - - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 83 000,00 - - - - 81 561,61 81 561,61 - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 - - - - - - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 430 83 000,00 - - - - 81 561,61 81 561,61 - - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - - - - - - -
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 83 000,00 - - - - 81 561,61 81 561,61 - - - -
Реконструкція та реставрація 3140 460 - - - - - - - - - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - - - - - - -
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 480 - - - - - - - - - - -
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - - - - - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - - - - - - -
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 590 - - - - - - - - - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - - - - - - -
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - - - - - - -
Інші видатки 5000 640 X 83 000,00 X X X X X X X X X
Начальник управління освіти       В.С.Харковець          
  (підпис)     (ініціали, прізвище)            
Головний бухгалтер       Г.Т.Ярмольчук          
  (підпис)     (ініціали, прізвище)