Уроки по Joomla 3 можно найти здесь: http://joomla3x.ru/

 

 

 

           Вітаємо Вас на сайті 
Рівненського навчально-виховного комплексу №1
Рівненської міської ради

 

«Є щось ангельське в кожній дитині;

промені вищої краси відходять від неї,

і це робить дитинство ідеалом людини» 

 

(М.Зеньківський)

     Заклад функціонує з квітня 1996 року як дитячі ясла-садок, з серпня 2000 року реорганізовано в дитячий садок-загальноосвітню школу І ступеня №1, з грудня 2002 року – назву змінено на Рівненський навчально-виховний комплекс №1 Рівненської міської ради.

Колаж        

Заклад спеціалізований (поглиблене вивчення англійської мови).

В структуру навчально-виховного комплексу входять:

дошкільна ланка (8  груп);

 початкова ланка (2 – 4 класи).

       Проблемне питання роботи закладу – „ Формування у дітей  основ культури споживання та екологічної свідомості через впровадження ідей освіти для сталого розвитку”

     Наш заклад є учасником дослідно-експериментальної роботи Всеукраїнського рівня за темою «Формування світогляду дошкільників засобами художнього слова  в інтегрованому просторі ДНЗ».

       Особливості нашого навчально-виховного закладу:

· Забезпечення виховання, навчання та розвитку дітей від ДВОХ до ДЕСЯТИ років – а, отже,  можливість реалізації єдиної лінії розвитку дитини на етапах дошкільного та молодшого шкільного дитинства

·  Атмосфера родинного затишку, забезпечення психологічного комфорту, підвищена увага до здоровя дітей

· Організація життя дошкільників та молодших школярів протягом 12 годин на основі варіативних режимів дня та раціонального поєднання різних видів діяльності

· Тісна співпраця з сімєю, родиною

· Гарні традиції та чудові свята

 

Інформація щодо організації платних освітніх послуг

 

 У 2017-2018 році у закладі організовано гуртки за додаткові  платні освітні  послуги. Відповідно до калькуляції на одну дитину вартість освітянських платних послуг  на місяць у 2016-2017 н. р. становить:

 

Гурток

Вік

Вартість

Англійська мова

Дошкільні групи

безкоштовно

Учні 2-4 класів

180 грн.

Театральна студія 

Художня студія

Початкові класи

безкоштовно

 

 

     Порядок оплати – щомісячно до 15 числа .

    До послуг дітей:

· Музейний куточок історії закладу та етнографічний куточок

· Два  кабінети  англійської мови

· Бібліотека

· Музична та спортивна зали

· Логопедичний кабінет

· Психологічний кабінет

Ми працюємо:

7.00 – 19.00 – дошкільні групи

8.00 – 19.00 – початкові класи

 Педагогічних працівників -  29

З них:

 •  Спеціаліст вищої категорії -8,
 • Спеціаліст І категорії – 9,
 • Спеціаліст ІІ категорії – 7,
 • Спеціаліст- 5.

Мають  звання: «старший вихователь» - 1,

«старший вчитель» - 1, «вчитель-методист» - 2.


Бабочки на цветочках

Бутон розы                       Рівненський навчально-виховний комплекс №1

Рівненської міської ради

 ЗВІТ ДИРЕКТОРА НВК №1 за 2016-2017 н.р.

Організація освітньої роботи в НВК №1 у 2016-2017 навчальному році здійснювалася відповідно до Законів України « Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.   У своїй роботі керувалися Положенням про навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», власним Статутом.

У 2016—2017 н. р. в НВК №1 виховувалося 202 дитини дошкільного віку та 129 учнів 3-4 класів. Середня наповнюваність груп – 29 дітей, класів – 32 учні.

Навчання у початкових класах здійснювалося за навчальними програмами, розробленими відповідно до Державних стандартів початкової загальної освіти та затвердженими Міністерством освіти і науки України (наказ МОН від 20.04.2011р. № 462). У виховній роботі основними орієнтирами були  «Обласна програма національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020р.р.» та Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Організація навчально-виховної роботи в дошкільних групах здійснювалася за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

У 2016-2017 навчальному році колектив НВК №1 працював над такими пріоритетними завданнями:

—       Формування світогляду дошкільників та молодших школярів в умовах акмеологічного освітнього процесу. 

—       Реалізація завдань національно-патріотичного виховання дошкільників та молодших школярів засобами художнього слова. 

—       Формування у дітей основ культури споживання через впровадження ідей освіти для сталого розвитку.

Продовжувалась дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня з теми  “Формування світогляду дошкільників засобами художнього слова в інтегрованому просторі дошкільного навчального закладу”.  Цей напрям роботи висвітлювався, зокрема, у 2016-2017 н.р., на Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю в НУ «Острозька академія», на Всеукраїнській конференції у Рівненському ІППО, у публікаціях у науковій фаховій та науково-методичній пресі.

Здійснювалась творча співпраця з лабораторією дошкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України з теми “Науково-методичне забезпечення формування базових якостей старшого дошкільника в ДНЗ”. Про нашу роботу з цього питання доповідала вихователь-методист Кіндрат І.Р. 25.05.2017 на засіданні Президії Національної академії педагогічних наук у м. Київ.

За результатами  аналізу навчальних досягнень учнів 3-4 класів 2016–2017 навчальний рік із високим рівнем закінчило 9 учнів (14%), на високому та достатньому рівнях – 52 учні (79%), на  достатньому та середньому рівнях – 5 учнів (7 %). У 1-2 класах за особливу старанність та високий рівень навчальних досягнень відзначено 21 дитину.

Із дошкільної ланки закладу випущено 64 дитини. 10 дітей-вихованців старших груп не йдуть у школу.

Наші досягнення за 2016-2017 н.р.:

-         ІІ місце в обласному конкурсі «Кращий дошкільний заклад»;

-         участь команди дошкільників у міському шашковому турнірі;

-         ІІІ місце у спартакіаді серед ДНЗ;

-         ІІ місце на Фестивалі естафет  – школярі;

-         ІІ місце у міській олімпіаді «Юне обдарування» - Бабич Даниїл (математика,);

-         ІІ місце у міському конкурсі «Юні знавці англійської мови» - Богатко Софія;

-         ІІ місце у конкурсі читців-декламаторів «Живи, Кобзарю, в пам’яті людській» - Соловйова Єва, 4 клас;

-         ІІ місце у міському конкурсі шкільних театральних колективів – 3 клас, вчитель Гомон Р.В.;

-         переможці у міському етапі Всеукраїнської олімпіади «Юні знавці Біблії»: Грицевич Оксана – ІІ місце, 1 клас; Гнатущенко Володимир – ІІІ місце, 1 клас; Коханевич Евеліна – ІІІ місце, 3 клас;

-         ІІ місце у  конкурсі «Поліські пересмішники» - Пронь Юрій, 4 клас.

 • Семеро учнів разом зі своїми батьками стали переможцями у міському конкурсі «Годівничка для синички»;
 • У міському конкурсі «Новорічна композиція» перемогу здобули 7 учнів (разом з батьками);
 • Висока активність та результативність участі у благодійних акціях.

 Цікавою і змістовною є виховна робота у закладі;  інформація про цей напрям діяльності постійно розміщується на сайті закладу.

Особливості освітньої діяльності у нашому закладі, наші досягнення та напрацювання:

 •     мікроклімат, у якому є свобода вибору шляхів реалізації особистісного потенціалу педагогів;
 •     реалізація засад гуманної педагогіки;
 •     акмеологічний супровід дитини;
 •       планування освітнього процесу у дошкільній ланці у формі методичного конструктора як системи блочно-тематичного планування;
 •      планування освітньої роботи на основі і з використанням художньої літератури на основі технології складання інтелектуальних карт;
 •       розробка літературних проектів;
 •       розробка системи розвивальних завдань інтегрованого типу на основі і з використанням літературних творів (настільні ігри інтегрованого змісту, розвивальні завдання «розумні кубики», «Асоціативні карти»);
 •       започаткування нової форми роботи з батьками: «Літературні вітальні» у різному форматі;
 •      проектна діяльність;
 •      впровадження інтерактивних форм роботи;
 •     запровадження фасилітації у навчальну діяльність учнів (підготовка учнів-фасилітаторів);
 •      співпраця з батьками.

 Кошторисні видатки

   Бюджет

№п/п

Вид виплат

2016 рік

2017 рік

1.

Заробітна плата з нарахуваннями

2 267 591.00 грн

3 639 824.00 грн

2.

Комунальні послуги

702 645 грн

750 000 грн

3.

харчування

250 150.00 грн

260 000.00 грн

4.

медикаменти

1 200.00 грн

1 200.00 грн

5.

Капітальні ремонти

200 000.00 грн

теплотраса

500 000.00 грн

1 корпус даху

6.

придбання

0

56 800.00 грн ( 30 ліжок з матрацами, 30 шаф для дитячого одягу, 5 шестимісних столи)

7.

Проведення аудиту приміщення

0

13 897.00 грн

8.

Інші видатки

7 972.00 грн

7 000 00 грн

 

всього

3 429 558.00 грн

4 479 471.00 грн

 

Витрати на 1 дитину

11 432.00 грн

14 931.00 грн

 Спецфонд

1 354.38 грн      -   електропраска на пральню

1 833.00 грн – електроводонагрівач на пральню (заміна)

22 960.00 грн – виготовлення та встановлення огорожі 80 м

Всього – 26 147.38 грн

ГО «Усмішка»

Згідно з платіжними дорученнями:

 • 6 913.65 грн – іграшки на дошкільні групи
 • 4 570.16 грн   -  підписка преси
 • 200.00  грн – банківське обслуговування
 • 8 100 00 грн – проектор
 • 2 700 грн – 11 м килимової доріжки, 5 килимків в коридор
 • 2 624.00 грн – 3 прожектори вуличного освітлення, тени до 3 водонагрівачів
 • 4 405.00 грн – медичне обладнання (кушетка, 2 кварцові лампи)
 • 715.00 грн – ремонт пральної машини
 • 3 150.00 грн – 3 навісні виставкові полиці в коридор біля музичної зали
 • 300.00 – дератизація за І півріччя 2017 року
 • 27 005.02 грн – будівельні матеріали (ламінат та матеріали для вкладання ламінату в гр. №6, плитка для підлоги в процедурний кабінет, шпаклівка, фарба, клей для ремонтних робіт  у медпункті

Всього – 60 682.83 грн

Згідно з чеками:

 • 1 768.00 грн – матеріал для пошиття костюмів, спецодягу
 • 3 835.00 грн – заправка, ремонт, обслуговування комп’ютерів  принтерів, ксероксів
 • 330. 00 грн -  іграшки
 • 5 572.00 грн  - канцтовари та господарські товари
 • 1 588.00 грн - дидактичні посібники, методична література
 • 400.00 грн – 10 поясів до українських костюмів
 • 310.00 грн – медичні засоби
 • 5 760.00 грн – телевізор, підставка для кріплення в музичну залу
 • 300.00 грн – призи для дошкільнят на «Велогонку миру»
 • 13 000 грн – проплачено за виконання ремонтних робіт у медпункті

Всього – 32863.00 грн

Всього ГО «Усмішка» придбала товарів та виконала робіт на суму 93 545.83 грн

Спонсорські послуги та подарунки:

-         Оплачено роботу за вкладання плитки в процедурному кабінеті;

-         Оформлено 2 квіткові композиції біля центральних воріт;

-         Висаджено туї, квіти біля закладу;

-         Зрізано і вивезено аварійні дерев;

-         Вивезено будівельне сміття, листя восени та навесні;

-         12 м’ячів дошкільнятам, учасникам міських спортивних змагань;

-         6 000.00 грн на преміювання відмінників та переможців олімпіад та  конкурсів;

-         3 куба необрізної дошки та 30 обрізних дощок по 3 м для ремонту даху на господарчій споруді 

Батьківськими комітетами передано на баланс закладу:

Група №1 – 28 рушників на суму 840 грн, іграшки на 962.00 грн

Група №2 – 34 комплекти постелі вартістю, іграшки та господарчі товари на суму 885.00 грн; 36 махрових рушників вартістю 900 грн

Група №3 – 35 комплектів постільної білизни вартістю 5 250.00 грн

Група №4 – 30 махрових рушників вартістю 600 грн

Група №5 – стілець вартістю 640 грн

Група №6 –  іграшки на 1599.00 грн; 38 рушників вартістю 760.00 грн

Група №7 – іграшки на 470.00 грн; 21 рушник вартістю 315.00 грн та 15 комплектів постільної білизни вартістю 2 340.00 грн.

З вересня 2017 року наш заклад розпочинає реорганізацію у дошкільний навчальний заклад. Тому ми припиняємо набір у 1-й клас початкової школи, а відкриваємо нову дошкільну групу.

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

    Виконуючи наказ управління освіти від 26.01.2016 року «Про розширення мережі дошкільних груп в НВК №1», відповідно до ст.16,18 Закону України «Про дошкільну освіту», на виконання Програми розвитку дошкільної освіти міста Рівного на 2012-2017 роки, затвердженої рішенням Рівненської міської ради від 17.11.2011 №1362, листа МОН України від 18.07.2014 року №1/9-363 «Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів та оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів з вересня 2017 року припиняється функціонування в закладі 1-го класу.

    Набір дітей в 1-ий клас на 2017-2018 н.р. проводитися не буде.

 

ЗВІТ ДИРЕКТОРА НВК №1 

за 2015-2016 н.р.

      На кінець 2015-2016 н.р. у закладі було 126 учнів. Упродовж року в 1-ий клас прибуло 2 учні, в 2-ий – 1 учень, з  4-го класу вибув 1 учень  у зв’язку із сімейними обставинами. Упродовж літа вибуло 27 учнів, які закінчили початкову школу.  Всього з вересня 2015 по вересень 2016 року вибуло 28 учнів. Прибуло: 30 учнів у 1 клас. З 27 учнів, які закінчили початкову школу, 12 учнів продовжать навчання  в 5 класі РУГ, 11 з яких направлено за рішенням педагогічної ради та ради закладу. Троє учнів навчатимуться в спеціалізованій школі «Центрі Надії», 1 –  в Рівненському обласному ліцеї, 1 – в СпШ №15, 3- в НВК «Школа-ліцей №2»,  по 1 учню в - ЗОШ №18, ЗОШ №1, ЗОШ №10, 3 учні – в ЗОШ №4, № 9. 

       Дошкільну освіту отримали 50 дітей, з них зараховано в 1 клас  НВК №1 - 16  дітей.  6 дітей 2010 р.н. не пішли в школу. З них: 2 дітей не готові до навчання в школі за психофізичними показниками (діти, народжені в жовтні-грудні); 4 дітей - за станом здоров’я.  Відповідно до електронної черги в групу раннього віку зараховано 33 дітей, з них: в молодшу групу - 6 дітей, в середню –  6 дітей, в старшу - 4 ,  5 дітей переведено з інших ДНЗ. Прибуло 2 дітей-переселенців із зони АТО. 

       На основі наявного контингенту дітей дошкільну ланку сформовано з 7 груп за віковим принципом: 

група раннього віку – 33 дітей, 

4 року життя – 30 дітей, 

5 року життя – 62 дітей, 

6 року життя – 80 дітей. 

 Групи функціонують відповідно до встановленого режиму: 

1 група раннього віку - з 12-годинним режимом перебування; 

4 групи дошкільного віку - з 12-годинним перебуванням; 

2 дошкільні групи  - з 10.30-годинним перебуванням. 

У початковій ланці функціонуватиме 4 класи та 3 ГПД з відповідними режимами: 

1 клас: з 8.30 год до 19.00 год; 

2 клас: з 8.30 год до 16.00 год; 

3-4 класи: з 8.30 до 16.00 год. 

     Заклад на 100% забезпечений твердим та м’яким інвентарем. Функціонують музична та фізкультурна зали, музейний куточок, два кабінети англійської мови, кабінет інформатики, логопедичний, психологічний, медичний, методичний кабінети, бібліотека.  

      Навчально-матеріальна база класів та груп значно покращилася,  в основному відповідає сучасним вимогам. В музейному куточку створено експозицію «Героям, слава!» Поповнено та систематизовано навчальні посібники, ігровий та дидактичний матеріал.  У дошкільних групах поповнено ігрові та предметно-розвивальні центри,  створено міні-музеї та національні куточки, що забезпечує оптимальну різносторонню організацію життєдіяльності дітей, можливості для формування у дітей національно-патріотичної свідомості. 

       Всі групи, класи, кабінети забезпечені аудіоапаратурою.  Початкові класи та  кабінети забезпечені мультимедійним обладнанням, ноутбуками. Аналогічне забезпечення відсутнє у дошкільних групах, що утруднює використання ІКТ в навчально-виховному процесі дошкільної ланки. 

       Для забезпечення належних умов для самоосвіти та підвищення кваліфікації педагогічних працівників у закладі створена і постійно поповнюється науково-методична база. Методичний кабінет повністю забезпечений педагогічною періодикою з питань дошкільної та початкової освіти, а також управлінської діяльності. Постійним є надходження методичної літератури. Методичний кабінет забезпечено 3-ма комп’ютерами, ксероксом, 2 принтерами,  активатором інтерактивної поверхні та навчально-ігровими програмами, що надає можливість використання ІКТ в навчально-виховному процесі, адміністративній та методичній роботі. 

      Учні 1-3 класів 100% забезпечені підручниками. Для учнів 4 класу є лише 40% підручників, однак вчителі та учні можуть скористатися електронними підручниками, розміщеними видавництвом «Ранок» на сайті. 

     Упродовж 2015-2016 н.р. значно поповнено навчально-методичну базу щодо здійснення дослідно-експериментальної роботи.  

     До початку навчального року здійснено ремонт основних і допоміжних приміщень. Повністю завершено заміну вікон в приміщенні НВК. Реалізовано, спільно з ГО «Усмішка»,  третій енергозберігаючий проект: «Капітальний ремонт. Заміна вікон на енергозберігаючі», у ході якого замінено 22 вікна. Проведено ремонт спортивної зали, молодшої групи №2, 2 класу,  пральні, кабінетів завгоспа та кастеляни. Переобладнано роздягальню в групі №4, замінено лінолеум в роздягальні групи № 6.  Проведені поточні ремонти в спальнях груп № 2, ігровій кімнаті групи №5,  4 класі,  у харчоблоці. Замінено світильники в групі №3.  

    Поповнено бібліотечний фонд художньою та методичною літературою, підписано пресу. Оновлено папки в психологічному, медичному, методичному кабінетах. Документацію приведено до сучасних вимог. 

     Облаштовано територію закладу. Встановлено 2 гірки, тунель; виготовлено та встановлено батьками 2 машини, місточок; відремонтовано та пофарбовано обладнання на ігрових майданчиках. Облаштовано велосипедну стоянку. Оформлено народознавчий куточок «Сільське подвір’я». Значно покращено естетичне оформлення ігрових майданчиків. Придбано та встановлено спортивний майданчик.  

       Значно покращилася матеріальна база НВК. Придбано 6 вогнегасників; 2 ноутбуки в кабінет інформатики; музичний центр, килим, музичні народні дерев’яні іграшки в музичну залу; спортивний інвентар в спортивну залу; фотоапарат, флешку в методичний кабінет; постіль в групу №3; рушники для  витирання рук в групу №6; рушники для миття ніг в усі групи; пошито 10 сценічних костюмів. Замінено тюль в центральному коридорі. 

       Педагогічними кадрами та технічним персоналом навчально-виховний комплекс забезпечений повністю. Штати укомплектовані згідно штатного розпису та кошторисних видатків. Загальна кількість штатних одиниць – 47,8. 

      За рахунок додаткових освітніх послуг в штат введено 2.5 додаткових одиниць (вчителі англійської мови, педагог-організатор). 

      Директор – Патій Галина Василівна, освіта вища педагогічна, стаж 39 років, «Відмінник освіти України», нагороджена нагрудним знаком «В.Сухомлинський», відзнакою ІІІ ступеня «Гордість міста». 

     Вихователь-методист – Кіндрат Інна Ростиславівна, освіта вища педагогічна, стаж – 29 років, «Відмінник освіти України», «старший вихователь», кандидат педагогічних наук. 

     В закладі працює 35 педагогів та 31 працівник з обслуговуючого  персоналу. 

     Вихователів - 14, з них з вищою педагогічною освітою – 14 чол. Розподіл за кваліфікаційними категоріями: «спеціаліст вищої категорії» - 4 (29%); «спеціаліст І категорії» - 4 (29%); «спеціаліст ІІ категорії» - 1 (7%); «спеціаліст» - 5 (35%), з них 1 – молодий спеціаліст. 

     Вчителів - 11, всі з вищою педагогічною освітою. Розподіл за кваліфікаційними категоріями:«спеціаліст вищої категорії» - 4 (36%),  з них 1 - «старший вчитель-методист»;  «спеціаліст 1 категорії» - 1 (8%) , «спеціаліст 2 категорії» - 5 (40%), «спеціаліст» - 2 (16%). 

     Вихователів ГПД - 3, з них: «спеціаліст вищої категорії» - 1,  «спеціаліст» - 2. 

     Музичний керівник – 2, освіта вища, «спеціаліст 1  категорії». 

     Інструкторів з фізкультури – 1 (спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії). 

     У закладі працює практичний психолог - «спеціаліст 1 категорії», логопед - «спеціаліст вищої категорії». 

   Результати атестації педагогів у 2015-2016 н.р. засвідчують значний ріст  професійної майстерності педагогів:  присвоєно  кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» трьом педагогам (Денисюк С.В., Патій Л.П., Процак Г.М.),  «спеціаліст І категорії»  - п’ятьом педагогам (Волинська Н.П., Марчук З.В., Семенюк В.В., Слободинюк О.А., Харченко О.В.),  підтверджено відповідність раніше присвоєній категорії «спеціаліст вищої категорії» вихователю Зелер О.В. 

      Належну увагу приділено підвищенню фахової майстерності педагогів у ході курсової підготовки. Протягом навчального року на курсах підвищення кваліфікації при РОІППО навчались 8 педагогів. 

     У 2015-2016 н.р. заклад функціонував у правовому полі, що ґрунтується на Конституції України, законах України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про охорону дитинства”, „Про охорону праці”, «Про мови». У своїй роботі керувалися Положенням про навчально-виховний комплекс „Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад”,  власним Статутом, листами Міністерства освіти і науки України, навчальними програмами, затвердженими МОН. 

       Організація навчання в 1-4 класах здійснювалася за навчальними програмами інваріантної складової, розробленими відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. №462. Навчання англійської мови здійснювалося за навчальною програмою з іноземних мов для загальноосвітніх закладів та спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 1-4 класи, Видавничий дім «Освіта», 2012. 

 Робочі навчальні плани складено відповідно до Листа МОН України від 11.06.2014 №1/9-303 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014-2015 навчального року». 

Виховна робота організовувалася відповідно до  Програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді. 

         Організація навчально-виховної роботи у дошкільних групах здійснювалася відповідно до  Базового компоненту дошкільної освіти в Україні (нова редакція), Програми  розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» та  листа Міністерства освіти і науки України  «Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році». 

В березні 2016 року заклад та директор пройшли державну атестацію і визнані атестованими. 

      Упродовж 2015-2016 н.р. педагогічний колектив Рівненського навчально-виховного комплексу №1 працював над реалізацією проблемної теми  «Формування світогляду дитини засобами художнього слова у контексті наступності між дошкільною та початковою освітою в умовах акмеологічного освітнього закладу».  Продовжувалась робота над питаннями впровадження в освітній процес інноваційних технологій роботи з літературними творами та забезпечення професійного зростання педагогів на основі удосконалення методик використання ІКТ. Розглянуто питання реалізації завдань громадянського та екологічного виховання на основі впровадження норм та принципів сталого розвитку.  

      Удосконалення форм методичної роботи, накопичення інформаційного та науково-методичного потенціалу сприяли ефективному проведенню різних методичних заходів та активному включенню педагогів у дослідно-експериментальну діяльність. Структура методичної роботи в закладі відповідала визначеним на навчальний рік завданням, а її зміст – даним діагностики педагогічних кадрів та алгоритму реалізації науково-методичної теми закладу. Специфіка методичної роботи полягала в інтеграції педагогічної діяльності вихователів та вчителів через спільне проектування, організацію, аналіз та корекцію навчально-виховного процесу, а також у взаємозв’язку методичних структур дошкільної та початкової освіти. Особливі акценти було розставлено відповідно до програми дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня з питання «Формування світогляду дошкільників засобами художнього слова в інтегрованому просторі ДНЗ». 

     Систему методичної роботи у закладі координувала методична рада у складі вихователя-методиста Кіндрат І.Р., вчителів Гомон Р.В. та Семенюк В.В., вихователя Журомської Ю.С. 

     У рамках дослідно-експериментальної роботи  проведено два обласні семінари (науково-теоретичний – 24.12.2015, та науково-практичний – 21.04.2016) з теми  Під час семінарів було презентовано попередні результати формувального етапу дослідно-експериментальної роботи та висвітлено практичні аспекти реалізації текстоцентричного підходу до організації освітньої роботи з літературним твором. Окрім того, вихователь-методист Кіндрат І.Р. взяла участь у проведенні 12.05.2016 року у м. Києві Всеукраїнського науково-практичного семінару «Створення умов для формування світогляду дошкільників засобами художнього слова»,  під час якого провела методичний тренінг з побудови інтегрованих занять на основі літературних творів, майстер-клас з технології проведення літературних проектів, педагогічну дискусію «Специфіка процесу формування світогляду сучасних дошкільнят».  

 У рамках курсової перепідготовки вихователів ДНЗ при РОІППО упродовж навчального року проходило ознайомлення слухачів з окремими аспектами використання художньої літератури  на основі інтегрованого підходу. 

        Відповідно до плану методичної роботи управління освіти у грудні 2016 року на базі закладу проведено засідання міського МО за темою «Формування базових особистісних якостей дошкільників засобами реалізації літературних проектів».     У лютому 2016 р. практичним психологом Волинською Н.П. проведено засідання міської школи молодого психолога ДНЗ на тему «Мотиваційна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі». 

     Тематика педагогічних рад у 2015-2016 н.р. безпосередньо випливала з визначених проблемних завдань і пріоритетних напрямків діяльності закладу. Грунтовно розглянуто питання  використання інноваційних технологій та інтеграційних засад у роботі з літературними творами; створення виховного простору закладу як середовища формування екологічної культури та громадянської свідомості дошкільників та молодших школярів; Єдність соціальних та екологічних аспектів в освіті для сталого розвитку.     З метою підвищення фахової майстерності педагогів проведено заходи, які сприяли зміні свідомості та формуванню громадянської позиції: 

майстер-клас «Технологія навчання розповідання за серією сюжетних картин на основі літературних текстів»; 

тренінг «Формування активної громадянської позиції на засадах педагогіки емпауерменту»; 

семінар-практикум «ІКТ в роботі з дітьми, педагогами та батьками»; 

педагогічні читання «Педагогічна симфонія Януша Корчака». 

      Проведення методичних заходів на основі використання інтерактивних форм та технік забезпечило активну міжособистісну взаємодію педагогів і водночас  сприяло росту їх педагогічної майстерності та подальшому використанню в роботі з дітьми інтерактивних форм та методів.  

      Упродовж навчального року особливу увагу було приділено дослідно-експериментальній роботі, у ході якої відбувалась розробка та апробація системи організації освітнього процесу на засадах інтеграції з використанням текстоцентричного підходу. Продовжувався формувальний етап експерименту: здійснювався пошук технологій формування світогляду дошкільників засобами художнього слова, розроблено систему планування ряду тематичних циклів з використанням текстоцентричного підходу, удосконалено систему планування освітнього процесу за принципом методичного конструктора, розроблено систему занять на основі і з використанням літературних творів до тематичних циклів для різних вікових груп. Проведено творчі літературні вечори для педагогів та батьків з дітьми. 

Продовжувалась систематизація літературного матеріалу для використання в роботі з дітьми відповідно до тематичних циклів. Особливу увагу було приділено реалізації літературних проектів, цей напрям реалізовувався у ході роботи творчої групи «Літературні проекти як форма планування та організації освітнього процесу за принципом методичного конструктора».  

      Матеріали дослідно-експериментальної діяльності були представлені на   Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Виховання духовної культури особистості в дошкільному дитинстві» (Переяслав-Хмельницький, 10.06.2016), а також щомісячно висвітлювалися на сторінках спеціалізованого журналу «Методична скарбничка вихователя».  

У рамках творчої співпраці з лабораторією дошкільного виховання Інституту проблем виховання НАПН України продовжувалась дослідно-експериментальна робота за темою «Науково-методичне забезпечення формування базових якостей старшого дошкільника у дошкільному навчальному закладі». 

    За наукові досягнення, результативність науково-методичних досліджень і розробок Дипломом Рівненського ОІППО нагороджено директора закладу Патій Г.В. 

У системі загальношкільної виховної роботи провідною та ефективною формою її організації залишалась реалізація виховних проектів, а також активна участь школярів у акціях та заходах патріотичного змісту. На основі аналізу методичних аспектів реалізації виховних завдань можна зробити висновок, що  доцільним є тематичний принцип планування виховної роботи упродовж навчального року, який реалізується через систему тематичних тижнів, узгоджених  з обласною програмою національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки.  

      Робота методичного об’єднання вчителів початкових класів та вихователів ГПД  (керівник – Гомон Р.В.) відзначалась високим науково-методичним рівнем і була спрямована на реалізацію проблемної теми «Розвиток здібностей молодших школярів як результат впровадження педагогічних інновацій в умовах акмеологічного освітнього закладу». Особливу увагу було приділено удосконаленню системи самоосвітньої діяльності з метою формування акмеологічної позиції кожного педагога, і в цілому можна зробити висновок про достатній рівень самоосвітньої діяльності педагогів, про що свідчить значна кількість проведених відкритих уроків та виховних заходів, розміщення публікацій з досвіду роботи на веб-порталі Рівненського управління освіти «Book-Server». 

Робота методичного об’єднання  вчителів англійської мови (керівник – Семенюк В.В.) спрямовувалась на реалізацію проблемної теми «Формування світоглядних уявлень молодших школярів та дошкільників у процесі вивчення англійської мови». Проміжними результатами роботи над проблемною темою стало створення електронної папки «Соціокультурна компетенція», яка містить відеоматеріали, що сприяють формуванню соціокультурної компетенції молодших школярів; поповнення бібліотечки художньої літератури та дидактичних матеріалів; створення електронного портфоліо-блогу вчителя Семенюк В.В. На засіданнях МО розглядались питання ролі іноземної мови як засобу формування полікультурного світогляду особистості, а також використання художньої літератури  з метою формування у школярів національних та європейських цінностей. У роботі МО практикувались такі форми методичної роботи, як групова консультація,  практикум, взаємовідвідування уроків, калейдоскоп педагогічних ідей, екскурсія у відділ іноземної мови РОНБ, круглий стіл. Висока активність вчителів англійської мови у  методичних заходах та самоосвіта сприяла  результативності участі школярів у міських конкурсах з англійської мови (читців поезії Т.Шевченка англійською (вч. Попова В.О.), юних знавців англійської мови – ІІ місце (вч. Корнилюк Т.В.), селфі - лауреат (вч. Семенюк В.В.).  Усі вчителі англійської мови пройшли 6-тижневі онлайн-курси від British Council. На заключному засіданні обласної лабораторії пропедевтики іноземних мов при РОІППО (26.02.2016) вчитель Семенюк В.В. висвітлила досвід роботи з питання формування соціокультурної компетенції учнів початкових класів на уроках англійської мови. 

      Педагоги закладу, брали участь у таких заходах (окрім вже зазначених вище): 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-методичні засади модернізації початкової освіти в умовах освітньої реформи» (10.03.2016) - вчитель Семенюк В.В.; 

міська виставка-конкурс методичних напрацювань педагогів з теми  «Особистісно зорієнтований та компетентнісний підхід до навчання» (Гомон Р.В. – лауреат, Фесюк А.Є. – учасник).  

     Результативною була і видавнича діяльність педагогів закладу. Упродовж навчального року наявні 18 публікацій вихователя-методиста Кіндрат І.Р. у методичних виданнях, публікації з досвіду роботи вихователів Марчук З.В., Шікової Т.Є. та Вовк О.В. у журналі «Дошкільне виховання», вихователя ГПД Ткачук І.В. у журналі «Учитель початкової школи», вчителя Фесюк А.Є. у журналі «Початкове навчання та виховання».   На сервері управління освіти Book Server розміщено ряд розробок вчителів Мандзик Т.М., Денисюк С.В., вихователя ГПД Бондарчук І.В., вихователя Журомської Ю.С..   

     За наукові досягнення, результативність науково-методичних досліджень і розробок Дипломом Рівненського ОІППО нагороджено директора закладу Патій Г.В.

     За результативність в роботі та підготовку переможців конкурсів, олімпіад Грамотами управління освіти нагороджені вчителі англійської мови.

    За активну просвітницьку діяльність, національно-патріотичне виховання дітей,  Грамотою міської організації «Просвіта» нагороджені: вчитель Гомон Руслана Вячеславівна та вихователька Шікова Тетяна Євгеніївна. 

     Почесною Грамотою Рівненської міської ради за національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку нагороджена вихователька Шікова Тетяна Євгеніївна.  

Змістовною та результативною упродовж навчального року була дослідно-експериментальна робота. У систему освітньої діяльності в дошкільних групах введено використання літературних творів як основи навчально-пізнавальної діяльності різної спрямованості відповідно до компонентів світогляду – пізнавального, соціально-морального, емоційного та поведінкового. Активізувалась робота за літературними проектами на основі художніх творів, здійснено результативний пошук доступних вікові дітей творів сучасних письменників, розроблено та впроваджено в роботу з дошкільниками дидактичний та методичний матеріал з проблеми реалізації інтегрованого підходу в освітньому процесі. Аналіз опитування дітей середніх та старших груп свідчить про збагачення кола читання дітей у сім’ї, що, у свою чергу, є результатом відповідно спрямованої роботи з батьками вихованців. Водночас недостатньо систематичною та різноманітною є театралізована діяльність дошкільників, що викликає необхідність активізації у наступному навчальному році роботи саме в цьому напрямі. 

Добре продумана та організована методична робота сприяла результативній роботі як педагогів, так і учнів. Свідченням цього є результати державної підсумкової  атестації учнів 4 класу, які показали високий та достатній рівень знань з усіх предметів: 

з української мови – високий рівень - 48%, достатній – 33%; 

з математики – високий рівень – 59%, достатній – 41%; 

з літературного читання – 59%, достатній – 37%. 

        Про належний рівень навчальних досягнень учнів всіх класів свідчить те, що стабільно високим є відсоток учнів, які закінчують навчальний рік з високим та достатнім рівнем навчальних досягнень. Так, 16 учнів 2-4 класів досягли високого рівня знань з усіх предметів. 

Менш результативною, у порівнянні з 2014-2015 н.р., була участь учнів у предметних олімпіадах. Учасники міської олімпіади «Юне обдарування» показали хороші результати засвоєння знань з усіх предметів, однак перемог не здобули. Впродовж останніх 3 років учні здобувають перемоги в міському конкурсі «Юні знавці англійської мови».  В цьому навчальному році учень 4 класу Ковальчук Антон  зайняв ІІ місце (вчитель Корнелюк Т.В.).

        Про  стабільний інтерес  до знань свідчить висока активність учнів у Всеукраїнських  конкурсах «Кенгуру»,  «Колосок»,  «Соняшник»,   у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Грінвіч». Учні показали хороші результати та отримали відповідні сертифікати.

     Аналіз та облік результативності управлінської діяльності адміністрації показує, що організація виховного процесу здійснюється згідно з планом роботи закладу, який містить план-сітку загальношкільних виховних заходів на рік.

Варто відзначити своєчасне прийняття управлінських рішень адміністрацією закладу на документи управління освіти та інформування про організацію роботи у закладі відповідно з його рекомендаціями.

 У 2015-2016 н.р. функціонує 2 гуртки - хореографічний та художня студія образотворчого мистецтва, у яких займається 26 та 30 учнів відповідно.  (38% від загальної кількості учнів).  Ці гуртки функціонують незмінно упродовж останніх трьох років. 

 У закладі здійснюється кількісний облік  учнів, охоплених гуртковою роботою в навчальному закладі та позашкільних закладах, та облік охоплення гуртковою роботою учнів пільгових категорій. Так, 85% (104 учні) від усіх школярів та 87% (26 учнів) пільгових категорій охоплено різними формами позашкільної освіти – у закладі та поза ним.

      Однак активність учнів у міських, обласних та Всеукраїнських конкурсах образотворчого мистецтва знизилася через високу зайнятість дітей в різних заходах національно-патріотичного спрямування. 

          Досить активною є участь учнів усіх класів у різноманітних конкурсах мистецького та екологічного спрямування. Двоє учнів нагороджені грамотами за перемогу у міському конкурсі «Годівничка для синички»  (вчителі Мандзик Т.М.; Фесюк А.Є.); четверо - грамотами за перемогу у міському конкурсі штучних гніздівель «Пташина оселя»  (вчителі Гомон Р.В., Денисюк С.В.). Учні прийняли активну участь у міському етапі Всеукраїнських конкурсів «Український сувенір», «Новорічна композиція» - ІІІ місце.  Упродовж року школярі брали участь у ряді конкурсів: міському конкурсі читців-декламаторів і юних поетів «Живи, Кобзарю, в пам’яті людській», конкурсі творчих робіт «Літопис мого родоводу», фестивалі вуличних вертепів «Різдвяні піснеспіви». Результати участі: 

2-є учнів  посіли ІІІ місце у конкурсі «Мій ЕКО-дім» (вч.Фесюк А.Є., Манзик Т.М.) 

1 учениця зайняла ІІІ місце у конкурсі «Друге життя побутових  відходів» (вч.Фесюк А.Є.).

Учень 4 класу став переможцем (ІІІ місце) у номінації «Гумористичне соло» у конкурсі «Поліські пересмішники» (вч. Денисюк С.В.) ;

Двоє учнів  2 класу стали  переможцями у номінації «Тато, мама і я – екологічна сім’я» у конкурсі «Годівничка для синички» (вч. Гомон Р.В.); 

Троє учнів 1-го, 2-го.3-го класу здобули перемогу у Всеукраїнському конкурсі «Новорічна композиція» (вч. Гомон Р.В., Фесюк А.Є., Мандзик Т.М.); 

Учениця Ільчук Катерина (2 клас) посіла ІІ місце у конкурсі читців-декламаторів «Живи, Кобзарю, в памяті людській» (вч. Грицевич С.М.); 

Хміль Євген (1 клас)  виборов ІІ місце у олімпіаді «Юні знавці Біблії». 

У системі загальношкільної виховної роботи провідною та ефективною формою її організації упродовж багатьох років є виховні проекти. За попередній навчальний рік урізноманітнено форми та зміст загальношкільних виховних заходів, високою була і залишається активність школярів у заходах патріотичного змісту – як загальноміських, так і ініційованих учнями та педагогами. На основі аналізу методичних аспектів реалізації виховних завдань можна зробити висновок про те, що доцільним є принцип тематичного планування виховної роботи упродовж навчального року, який реалізується через систему тематичних тижнів та проектів. 

У рамках загальношкільної акції «Святий Миколай – у кожну хату» діти зібрали та передали подарунки, книги для дітей дитячих садків м. Краматорська; відвідували вихованців реабілітаційного центру «Пагінець» та передали подарунки для дітей з особливими потребами. 

Спільно із батьківською громадськістю щорічно реалізуються благодійні соціальні проекти.  Варто відзначити і співпрацю вчителів з практичним психологом щодо психологічної просвіти батьків у питаннях виховання дітей. 

Результативність проведених виховних заходів, акцій, тематичних місячників аналізуються адміністрацією школи у підсумкових наказах з виховної роботи, на загальношкільних учнівських лінійках та на нарадах при директору. У лютому 2016 року проведено тематичне вивчення стану виховної роботи у закладі. Варто відзначити співпрацю початкової та дошкільної ланок закладу, і у цьому контексті значні перспективи має проект «Навчання через соціальне партнерство», реалізацію якого розпочато у жовтні 2014 року. Проте системного характеру цей напрям діяльності не набув. 

У планах виховної діяльності класних керівників простежується участь класу у загальношкільній діяльності, реалізація Програми національного виховання молоді Рівненщини на 2008-2020 р.р. через відповідну віку дітей систему різноманітних заходів та спрямованість роботи на вивчення та розвиток дитячого колективу. Систематизовано методичні матеріали щодо реалізації ціннісних ставлень до праці, до себе, до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю, до суспільства і держави. Заслуговує на увагу досвід вчителя Гомон Р.В. щодо взаємодії з батьками та реального  їх залучення до освітнього процесу. 

Разом з тим робота з батьками у планах виховної роботи вчителів початкових класів стосується переважно фронтальних форм роботи і не відображає залучення батьків до благодійних акцій, колективних класних справ тощо. 

        Одним із аспектів виховної діяльності школи є робота учнівського самоврядування під керівництвом педагога-організатора С. М. Грицевич. Розвиток учнівського самоврядування закладу відбувається відповідно до Статуту школи, програми розвитку та річного плану роботи. У розділі «Робота учнівського самоврядування» відображено  засідання активів класу, індивідуальна робота з старостами та форми вияву активності членами учнівського самоврядування. Незмінною є традиція проведення на початку жовтня Дня самоврядування, що дає можливість кожному учню 4 класу виявити свою самостійність, активність та особистісний потенціал.  

Важливою ланкою виховної роботи є здійснення акмеологічного супроводу розвитку особистості дитини, тому сприяння вияву кожним учнем своїх здібностей, підтримка успіхів та досягнень у різних сферах діяльності дітей забезпечує реалізацію особистісного потенціалу школярів. Ефективною формою презентації учнями своїх талантів та обдарувань є щорічне Свято талантів, яке проводиться на сцені міського парку відпочинку імені Т.Шевченка. У 2015-2016 н.р. воно присвячене 50-ій річниці створення закладу. 

  Значно  активізувалася співпраця закладу зі ЗМІ. Відеоматеріали про наш заклад представлялися на телеканалах РТБ та «Рівне1», кілька публікацій розміщено в газеті «Сім днів». 

         Активно функціонує сайт закладу, і найбільшу частку його наповнення складає саме виховна робота. 

Упродовж 14 днів 60 учнів 1-4 класів відпочивали у літньому пришкільному таборі відпочинку.  1 учень, що знаходиться під опікою відпочивав  в оздоровчому таборі «Електронік».

    Згідно з Декларацією прав дитини, Конвенцією про права дитини, Сімейним кодексом України, Законом України від 28.02.91 р. №796-ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Указом Президента України від 21.01.2001 р. №42/2001 «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей», на підставі соціальних паспортів класів у школі створено банк даних на дітей пільгових категорій, який під час навчального процесу змінюється і поновлюється залежно від кількості складу учнів кожної певної категорії. 

        Велика увага приділялася фізичному розвитку дітей, збереженню їх здоров’я. У закладі розроблено  систему фізкультурно-оздоровчої роботи для дошкільної та початкової ланок, яка сприяє забезпеченню систематичної роботи з даної проблеми. Функціонує спортивна зала. Однак старші дошкільники  недостатньо  готувалися до участі в Спартакіаді. З нагоди відзначення Всесвітнього дня здоров’я, школярі та працівники приєдналися до спортивного свята -  фестивалю ранкової зарядки «Рух заради здоров’я».         

         Учні та педагоги прийняли активну участь в «Олімпійському дні», який проводився в міському парку культури. Вихованка старшої групи зайняла ІІІ місце серед дівчаток. Значно зросла активність батьків в фізкультурно-оздоровчих заходах, які проводилися в закладі та місті. Систематично проводилися Дні здоров’я, фізкультурні розваги, до яких залучалися батьки.  Поповнено матеріальну базу спортивної зали та дошкільних груп нетрадиційним спортивним обладнанням, виготовленим педагогами. Багато уваги приділялось контролю за дотриманням рухового режиму, організації та проведенню ранкової гімнастики, спортивних свят, розваг. Спортивні свята та розваги, що проводились інструкторами з фізкультури спільно з вихователями та музичним керівником, сприяли підвищенню інтересу дітей до занять фізкультурою та спортом. 

         З метою організації якісного харчування проведено поточний ремонт харчоблоку та генеральне прибирання їдальні. Харчоблок та їдальня на 100% забезпечені посудом, миючими та дезинфікуючими матеріалами. Замінено газові плити на електричні. 

         Всі учні мали можливість 3-разового харчування.   Безкоштовними сніданками та обідами , вартість яких складала 10 грн. забезпечувалися діти учасників АТО  та 1 учень, що перебуває під опікою. Вартість харчування дітей раннього віку – 16 грн,  дошкільників - 20 грн, 50% з них оплачує бюджет.  50% вартості харчування сплачують  18 батьків  дошкільнят, що виховують 3 і більше дітей. Від плати за харчування звільнено 3-х дітей-інвалідів, 5 дітей учасника АТО.   На основі аналізу стану харчування в закладі можна стверджувати, що діти  в основному забезпечені повноцінним якісним харчуванням згідно з вимогами Міністерства здоров’я. Упродовж 2015/2016 навчального року діти отримували всі необхідні продукти у кількості 90%. Вітамінізація проводилась протягом року за кошти спонсора. 

       Велика увага приділялася охороні праці та безпеці життєдіяльності дошкільнят та учнів.  Упродовж року  травми не зафіксовані        

         Громадська організація «Усмішка», в якій об’єдналися батьки та педагогічні працівники закладу, залишається головним спонсором в організації навчально-виховного процесу. Діяльність організації забезпечує прозорість використання залучених коштів на основі здійснення всіх операцій лише через банківську систему. Наявна вся звітна документація. Упродовж року батьки та представники громадськості мали змогу постійно знайомитися з використанням коштів, що поступали на рахунки громадської організації та в піклувальну раду. Звіти постійно публікувалися і розміщувалися на стенді, висвітлювалися на сайті закладу. 

        Забезпечення державно-громадського управління здійснювалось через діяльність ради  закладу, якою керувала Козлишина Олеся Василівна, мама вихованців нашого закладу.   Інтерес батьківської громади до організації навчально-виховного процесу стабільно високий. 

 

До уваги батьків школярів!

У зв'язку з перевищенням порогу захворюваності дітей у початкових класах навчання призупинене до 23 грудня 2016 року.

 

Вересневі анонси у НВК № 1

(18.09.2017 – 22.09.2017 р.)

 

№ з/п

 

Заходи

Дата проведення

Місце проведення

Відповідальні

 

1

Творчий конкурс «Мій ЕКОдім» (фото, малюнок,  аплікація, виріб)

 

18.09.2017р.-22.09.2017р.

На території закладу

Педагог-організатор

 

2

Виховні години, години спілкування, екоуроки, бесіди, вікторини «Мій внесок у збереження енергії та відновлення енергоносіїв»

 

Упродовж

тижня

НВК № 1

Класні керівники

Педагог-організатор

 

3

Виставка «Друге життя побутових відходів»

 

18.09.2017р.-22.09.2017р.

НВК № 1

Педагог-організатор

 

4

Показ відеофільмів на екологічну тематику, про енергетичну проблему, інші глобальні проблеми

 

18.09.2017р.-22.09.2017р.

НВК № 1

Класні керівники,

вихователі ГПД

5

Лінійка з нагоди Міжнародного дня миру

 

21.09.2017 р.

о 9.10 год.

Музична зала

Педагог-організатор

6

КТС (колективна творча справа «Нехай на світі запанує мир!»

19.09.2017 р.-

 

НВК № 1

Педагог-організатор

7

Екологічна гра-змагання з популяризації практичних прийомів побутового енергозбереження «Енергетичний рух»

 

22.09.2017р.

Палац дітей і молоді

Екологічний центр ПДМ

8

Конкурс «Стильна торба»

22.09.2017р.

Палац дітей і молоді

 

Екологічний центр ПДМ

 

 

0228194
Сьогодні
Вчора
За тиждень
Попередній тиждень
За місяць
Попередній місяць
Загальна
94
308
1243
225829
3073
5870
228194

Ваш IP: 54.198.126.110
Дата: 2018-08-18 13:08:22
Счетчик joomla
МОН України
Управління освіти
Інфо-центр
Освіта Рівненщини
Сайт педагогів-виховників
МОН України
Реєстрація в ДНЗ
Національна дитяча гаряча лінія